Sjiraff

Sjiraff også skrevet giraff, er et afrikansk, drøvtyggende klovdyr. Det fins bare én nålevende art, men man regner med flere underarter. Sjiraffene er gruppert i en egen familie, som består av sjiraffer og deres nærmeste slektning, okapien. Sjiraffene er verdens høyeste landdyr.

Kilde: wiki

Sjiraff

Hannene kan bli 4,8 til 5,5 meter høye og veie inntil 2 tonn, mens hunnene vanligvis er betydelig mindre og lettere. Skulderhøyde varierer fra 2,70 til 3,30 meter.

Stikkord: