Høst

Høst eller etterår er en av de fire årstidene i tempererte og arktiske soner på kloden og består i tradisjonell sammenheng av månedene september, oktober og november på den nordlige halvkule og mars, april og mai på den sørlige halvkule.

Høst

Høst

Høst

Høst

Høst

Høst

Stikkord: