Stikkord: Firfisle

Firfisle

Firfisle Nordfirfisle også kalt bare firfisle er den ene av våre to norske øglearter; den andre er stålorm. Utbredelsen i Norge er dårlig kjent, men den finnes i…