Stikkord: Skogdjevel

Skogdjevel

Vingespenn 4-4,8 cm. I Norge finnes arten over hele landet og er meget vanlig. På bakvingene finnes et karakteristisk hvitt bånd som skiller denne arten fra andre lignende…