Løvmeis (vitenskapelig navn Poecile palustris tidl. Parus palustris) er en fugl i meisefamilien. Lengden er ca. 12 cm, og vekten er på 11 gram.

Kilde: wiki

Løvmeis

Løvmeisen er ganske lik granmeis. Issen til løvmeisen er sterkere svart og glinsende, og kinnene er ikke så hvite som hos granmeisen. Løvmeisen mangler også den hvite stripen langs vingene som granmeisen har.

Fuglen hekker fra mai til juli. Løvmeisen får 7 – 8 egg, og rugetiden er 12 – 13 dager. Ungene forlater redet etter 17 – 20 dager. I Norge finnes den i Sør-Norge.
Løvmeis

Stikkord: