Stikkord: Hvit C

Hvit C

Hvit C Hvit C tilhører dagsommerfuglene, og er en ganske vanlig sommerfugl i sør-Norge. Den overvintrende generasjonen flyr om våren og forsommeren. Og den nye generasjonen klekkes i…