Stikkord: Neslesommerfugl

Neslesommerfugl

Neslesommerfugl Neslesommerfugl tilhører dagsommerfuglene, og er en av de mest vanlige sommerfuglene i Norge. Den overvintrende generasjonen flyr om våren og forsommeren. Den nye generasjonen klekkes i slutten…